Bieżące zmiany w repertuarze - kliknij i dowiedz się więcej.
Wybierz miasto

Regulamin wydarzeń

1. Organizatorem wydarzeń jest Adria Art sp. z o.o. sp. k., ks. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz, REGON: 381340539, NIP: 9671422655 KRS: 0000749691.
2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
3. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
4. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.
6. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
9. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
10. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
11. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
13. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
14. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
15. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
16. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
17. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (adria-art.pl, biletyna.pl, kasy instytucji, kupbilecik.pl, ebilet.pl, bilety24.pl, bilety.fm, eventim.pl, abilet.pl, biletin.pl, biletynakabarety.pl, kabaretowebilety.pl, groupon.pl, benefit.pl, benefitsystems.pl) niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.
 

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu podczas epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazania swoich danych kontaktowych (adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego) Organizatorowi.
2. Administratorem Państwa danych jest Adria Art sp. z o. o. sp. k. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
3. Wzór oświadczenia dostępny jest pod linkiem tutaj. Należy je złożyć przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia.
4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
 
5. W trakcie wydarzenia:
• każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren wydarzenia. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu;
• w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania wydarzenia;
• ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na wydarzenie z czasowym wyprzedzeniem;
• zalecamy korzystanie z biletów elektronicznych;
• osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel) nie będą wpuszczane na teren wydarzenia;
• uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca; 
• uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 2 m od innych uczestników;
• uczestnicy zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia;
• podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów;
• uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 

Spektakle teatralne, koncerty i kabarety

Wzruszają, bawią do łez i zmuszają do refleksji – eventy, których jesteśmy organizatorem trafiają w zróżnicowane gusta miłośników każdego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Dzięki nam, możesz znaleźć i udać się na spektakl, koncert lub występ kabaretowy także w Twoim mieście. Współpracujemy z wieloma placówkami w nawet niewielkich miejscowościach, przez co możesz oklaskiwać gwiazdy krajowego oraz światowego formatu teraz także w Twoim regionie. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami wydarzeń kulturalnych, wśród których znajdziesz koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem, spektakle w gwiazdorskich obsadach z udziałem Anny Muchy lub Daniela Olbrychskiego oraz wiele innych niezwykłych eventów. Dzięki Adria Art zaznasz niesamowitych emocji i obejrzysz na żywo niepowtarzalne widowiska.

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco - rezerwuj najlepsze miejsca na największe wydarzenia.